Békamenet


- Mit szítod itt a gyűlöletet?
- Ha nem teszem, akkor később vonsz felelősségre, hogy miért nem tettem időben.


Kedves Emberek!


Itt az ideje, hogy nagy tömegben az utcára vonulva is hallasuk hangunkat felháborodván azon a primitív és agresszív ellenálláson, ami a mi békés elnyomásunk ellen alakult ki ezeknek a szegény megtévesztett embereknek a fejében.

Jól tudja mindenki, hogy az okos emberekkel csak a baj van, míg a mi hűséges közegünkben nyoma sincs a feszültségnek. Ahogy bárki igyekszik nevetséges ellenvéleményét megfogalmazni, azonnal bolondnak nyilvánítjuk, hisz normális ember nem száll szembe a Nagy Ész elvárásaival. Akik ezt teszik, mind magányos és szerencsétlen emberek, míg mi látjátok milyen vidám társaság vagyunk!

Szeretnénk leszögezni, hogy aki nem akar éhen dögleni, mert tőlünk aztán nem jut bevételhez, annak már csak a józan ész szabályai szerint is a sorainkban kellene lenniük, hisz lassan mi uralunk mindent és mi kedvesen és mosolyogva nem tűrjük az ellenállást. Amióta felemelkedtünk és részesei lehetünk ennek a szép világnak, melyet a Nagy Egy kormányoz az ő legnagyobb megelégedésére, minket nagylelkűen felszabadítva a gondolkodással járó feszültségektől, azóta könnyebb az életünk.

Most pedig mindenki vegye elő a zsoltárokat, melyet előzőleg kiosztottunk, hogy legyen lelkierőnk elnyomni azokat a hangokat, melyek a múlt sötét bugyraiba valók. Büszkén és örömmel vonuljatok, nem szeretnék meglátni egy bánatos arcot sem, már ha nem akartok kikerülni a gondoskodásból, melyet szeretett vezetőink biztosítanak számotokra a ti pénzetekből.

Most pedig énekeljünk és mutassuk meg ezeknek a férgeknek, hogy ki az úr ezen a világon! Ennél hosszabb beszédet nem tartok, nehogy túlterheljem az agyatok.