Két Világ határán


Az egyik világ azt mondja, ez a mi pénzünk, amit saját magatokra fordítotok, ráadásul még le is néztek minket. A másik azt mondja, itt minden és mindenki az övé, aki a főnök az a főnök, a többinek kötelessége a főnök kedve szerint eljárni.

Az egyik azt mondja, mi választottunk meg titeket és nem ezért. A másik azt, ti hívtatok ide minket, hogy segítsünk, innentől mi uralkodunk.

Az egyik világot már uralja a másik világ, míg a másik világot uralják az egyik világ emberei. Most már maguk se tudják, hisz minden összekeveredett.

Ebben a keveredésben a Minőség az, ami elválaszt!